Jens P. Christensen har siden 1994 deltaget i større projekter for nedenstående, inden for raffinaderianlæg og offshore vind:

 

Shell

 

Dong

 

E-ON

 

EnBW

 

 

Siden 2000 undervist for Dansk Byggeri i arbejdsmiljø- og sikkerhedskoordinator kursus.

ProfilFirma